ติดต่อเรา

 
ที่อยู่ : ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
Email : sport-complex@mfu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (Tel.) : 0-5391-7821
เบอร์โทรสาร (Fax.) : 0-5391-7823