สนามฟุตบอล

 

        สนามฟุตบอล ความจุอัฒจันทร์ประมาณ 6,500 คน (มีหลังคา 5,500 คน ไม่มีหลังคา 1,500 คน) รองรับกีฬาประเภทลู่และลาน ทุกชนิด