สวนสุขภาพ

 
อุปกรณ์ : ทางวิ่งออกกำลังกาย
วิธีการเล่น : ใช้ในการวิ่งและเดินออกกำลังกาย
สิ่งที่ได้รับ : แข็งแรงของร่างกาย การไหลเวียนของเลือดในร่างกายดีขึ้น ปอดได้ทำงานทำให้ปอดแข็งแรงขึ้น
   

อุปกรณ์ : กากบาททรงตัว
วิธีการเล่น : เดินบนกากบาทไปมา
สิ่งที่ได้รับ : การทรงตัวที่ดีของร่างกาย
   

อุปกรณ์ : ทางข้ามต่างระดับแบบลาดเอียง
วิธีการเล่น : ฝึกการกระโดดข้ามไปมา
สิ่งที่ได้รับ : ได้ความคล่องตัวของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อเท้า
   

อุปกรณ์ : บาร์วิดพื้นต่างระดับ
วิธีการเล่น : ใช้มือจับที่ราวต่างระดับทำการวิดพื้น
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้าเนื้อแขนและหัวไหล่รวมถึงความแข็งแรงของข้อมือ
   

อุปกรณ์ : คานบาร์โหนต่างระดับ
วิธีการเล่น : ใช้มือทั้งสองข้าง จับที่ราวทำการดึงตัวขึ้นลง หรือ ทำการโหนไปมาละหว่างบาร์ทั้งสอง
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่
   Page 1 | 2 | 3 | 4