สวนสุขภาพ

 
อุปกรณ์ : คานทรงตัว 90 องศา
วิธีการเล่น : ทำการปีนป่ายไปมาหรือทำการปีนป่ายขึ้นลงก็ได้
สิ่งที่ได้รับ : ความคล่องตัวของร่างกาย ความอ่อนตัวของร่างกาย
   

อุปกรณ์ : บันไดปีนป่าย
วิธีการเล่น : เดินบนกากบาทไปมา
สิ่งที่ได้รับ : การทรงตัวที่ดีของร่างกาย
   

อุปกรณ์ : บาร์โหนคู่
วิธีการเล่น : ใช้มือจับบนบาร์ทั่งสองข้างทำการโหนตัวหรืองอตัวไปมา
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อหน้าท้อง
   

อุปกรณ์ : แท่นซิทอัพแบบนอนราบ
วิธีการเล่น : ทำการนอนราบกับแท่น ให้เท้าล็อกกับแท่นล็อกเท้า ทำการยกตัวขึ้นและนอนลง จะทำเป็นครั้งหรือทำเป็นเชตแล้วแต่ผู้อออกกำลังกาย
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
   

อุปกรณ์ : แท่นซิทอัพแบบลาดเอียง
วิธีการเล่น : ทำการนอนราบกับแท่น ใช้มือจับกับแท่น ทำการยกสะโพกขึ้นลง จะทำเป็นครั้งหรือทำเป็นเชตแล้วแต่ผู้อออกกำลังกาย
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
   Page 1 | 2 | 3 | 4