สวนสุขภาพ

 
อุปกรณ์ : บาร์โหนแบบห่วง
วิธีการเล่น : ใช้มือจับที่ห่วงของราวทำการโหนไปมาหรือไปกลับ
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่และกล้ามเนื้อแขน
   

อุปกรณ์ : แท่นซิตอัพแบบราวจับ
วิธีการเล่น : นั่งบนม้านั่ง ใช้มือจับที่ราวจับ ทำการนอนขึ้นลงแบบท่านอนหงาย โดยที่มือจับที่ราวจับไว้เพื่อเป็นการผ่อนแรงและช่วยในการดึงตัวขึ้น จะทำเป็นครั้ง หรือทำเป็นเซต เซตละ 10-15 ครั้ง ทำประมาณ 3 เซตในการเล่นอุปกรณ์
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนหน้า
   

อุปกรณ์ : แท่นหมุนออกกำลังกายสะโพก
วิธีการเล่น : ยืนอยู่บนแท่นอุปกรณ์ ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับที่ราวจับ ทำการหมุนไปมาแล้วแต่จำนวนครั้งที่ผู้ออก กำลังกายต้องการ
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างร่วมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หน้าท้อง
   

อุปกรณ์ : แท่นดึงออกกำลังกายหัวไหล่
วิธีการเล่น : นั่งบนม้านั่ง ใช้มือจับที่ราวจับ ทำการดึงน้ำหนักของอุปกรณ์ขึ้นลงจะทำเป็นจำนวนครั้ง หรือทำเป็นจำนวนเซต เซตละ 10-15 ครั้ง ทำประมาณ 3 เซต
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอกและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน
   

อุปกรณ์ : แท่นดึงออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขน
วิธีการเล่น : ผู้ทำการออกกำลังกายนั่งบนม้านั่งใช้มือจับที่ราวจับ ทำการดันราวจับออกและผ่อนแรงเข้าหาตัวทำเป็นจำนวนครั้งหรือเป็นจำนวนเซตก็ได้
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าอก
   Page 1 | 2 | 3 | 4