สวนสุขภาพ

 
อุปกรณ์ : จักยานออกกำลังกาย
วิธีการเล่น : ผู้ออกกำลังกายนั่งบนจักยานทำการปั่นจักยาน ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับผู้ออกกำลังกาย ควรปั่นจักยานประมาณ 20 นาทีขึ้นไป
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย ความแข็งแรงของปอด
   

อุปกรณ์ : แท่นโยกกล้ามเนื้อหน้าขา
วิธีการเล่น : ผู้ออกกำลังกายนั่งบนแท่นอุปกรณ์ใช้มือจับที่ราวจับ และใช้เท้าวางไว้ที่วางเท้า ใช้มือดึงราวจับเข้าหาตัวและใช้เท้าดันออกจากตัว
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา กล้ามเนื้อแขน กล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อหลัง
   

อุปกรณ์ : แท่นเดินออกกำลังกาย
วิธีการเล่น : ผู้ออกกำลังกายขึ้นยืนบนแท่นออกกำลังกาย ใช้มือจับที่ราวจับทำการเดินไปมาบนอุปกรณ์การออกกำลังกาย ควรทำการออกำลังกายประมาณ 20 นาทีขึ้นไป
สิ่งที่ได้รับ : ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความแข็งแรงของปอด และระบบไหลเวียนเลือดในร่างกาย
   
Page 1 | 2 | 3 | 4