อาคารสระว่ายน้ำ

 

        อาคารสระว่ายน้ำ ขนาดของสระว่ายน้ำมาตรฐาน 25 X 50 เมตร ความจุอัฒจันทร์ประมาณ 2,000 คน (มีหลังคา 1,000 คน ไม่มีหลังคา 1,000 คน)