ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ขอเชิญร่วมการแข่งขัน MFU Futsal Cup #2
 
 

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน MFU Futsal cup ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

"ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท"

รับสมัครเพียง 16 ทีมเท่านั้น รีบสมัคร และยืนยันสิทธิได้แล้ววันนี้ - 29 มี.ค. 62

ขั้นตอนการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่
https://drive.google.com/…/1V5Yr_g5G3fo4e1Qv7CCPPf-Ll…/view…
2. กรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินค่าสมัครและค่าประกันทีมให้เรียบร้อย
4. สแกนใบสมัครให้เเป็นไฟล์ PDF ( 1 ไฟล์ ) 
5. สแกนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่เซ็นต์สำเนาถูกต้องแล้วของนักกีฬาทั้งหมดให้เป็น PDF ( 1 ไฟล์ )
6. รูปถ่ายหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและค่าประกันทีม (1 ภาพ)
7. กรอกข้อมูลเพื่อสมัครแข่งขันที่
https://goo.gl/forms/TNwAcpkVHQjGDQMy1
8. รอ e-mail ตอบรับจากเราเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
9. นักกีฬารุ่นประชาชน ที่มีรายชื่อในการแข่งขัน AIS Futsal Thailand League, Futsal Thailand league division 1, Futsal FA Cup ตั้งแต่ในปี 2560 ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
10. รายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านได้ในระเบียบการแข่งขัน

หมายเหตุ เอกสารไม่ครบถ้วนถือว่าการสมัครยังไม่สมบูรณ์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
คุณฐาปกรณ์ อุ่นชัย 09-1853-8892
คุณสุรสีห์ ภูมิประเทศ 08-8225-4235

 
 
ประกาศเมื่อ : 13/03/2562