ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กขาดโอกาส
 
 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจารย์กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ รักษาการแทน หัวหน้าศูนย์กีฬาฯ ได้ทำการเปิดโครงการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ธารธรรม (วัดภูมิพาราราม) โดยมีนายศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช ผู้ดำเนินโครงการ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬาฯ ครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิด  ทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีระดับ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 48 คน ทั้งนี้ศูนย์กีฬาฯ ได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการ รศ. น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน (อ.อ้น) เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบ ชุดว่ายน้ำ ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟันและยาสีฟัน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการอย่างเรียบง่าย

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนที่แปลกใหม่ และจะสามารถว่ายน้ำเป็นสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้ในอนาคต โดยโครงการจะมีการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 13.30 - 14.30 น. เรียนทั้งหมด 14 ครั้ง 

วันนี้(04/07/2559) เมื่อเวลา 13.00 น. ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอ.กิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์กีฬาฯ และนายศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช ผู้ดำเนินโครงการ ได้ทำการเปิดโครงการสอนว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนโรงเรียนธารทิพย์ธารธรรม ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.3 จำนวน 48 คน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการ รศ. น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน (อ.อ้น) เป็นประธานในพิธีเปิดและได้มอบ ชุดว่ายน้ำ ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟันและยาสีฟัน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน ได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนที่แปลกใหม่ และจะสามารถว่ายน้ำเป็นสามารถเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้ในอนาคต
 
 
ประกาศเมื่อ : 1/08/2559