ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดแข่งขันว่ายน้ำ ครั้งที่ 1
 
 

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำยุวชนและเยาวชนทั่วไป ภาคเหนือตอนบน (MFU Swimming Championship) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 - อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนและเยาวชนที่สนใจกีฬาว่ายน้ำได้พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนเป็นการจัดอันดับนักกีฬาว่ายน้ำในแต่ละรุ่นอายุของภาคเหนือตอนบน

สำหรับผู้ที่สนใจสามรถเข้าร่วมชมและเชียร์นักกีฬาว่ายน้ำ และร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำหรับการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในเขตภาคเหนือตอนบน

 
 
ประกาศเมื่อ : 18/08/2559