ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ศูนย์กีฬาฯเชิญชวนออกกำลังกาย
 
 

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ร่วมออกำลังกาย ในกิจกรรม"การส่งเสริมการออกกำลังกาย" โดยมี กิจกรรมหลากหลายให้เลือก อาทิเช่น แอโรบิค โยคะ เต้นซุมบ้า ฟิตบอล เป็นต้น  

ตั้งแต่เวลา 17.00 - 18.30 น. เริ่มวันที่ 16 มกราคม 2560 ผู้ที่สนใจสามารถมาลงทะเบียนที่หน้าห้องออกกำลังกาย 
อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ชั้น 2 


งานนี้ใครมาก่อนมีสิทธิก่อน ไม่มีการจอง และไมีมีค่าบริการใดๆทั้งสิ้น 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 053-917821

 
 
ประกาศเมื่อ : 16/01/2560