ข่าวประชาสัมพันธ์

 
สนามฟุตบอลหญ้าเทียม
 
 

ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมที่จะให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาดฟุตบอล 5 คน โดยศูนย์กีฬาฯได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเล่นกีฬาฟุตบอล ที่มีความต้องการมากขึ้น และทางศูนย์กีฬาฯ มีสนามฟุตบอลให้บริการสนามเดียว ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ดังนั้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับผู้ที่สนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้น ทั้งนี้จะมีค่าใช้บริการสำหรับผู้ที่สนใจ และยังเป็นการรองรับการเล่นกีฬา การจัดการแข่งขัน และการเช่าสนามทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดการแข่งขัน

และทางศูนย์กีฬาฯ จะประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ อัตราค่าบริการ และระเบียบการใช้สนามในโอกาสต่อไป 

 

 
 
ประกาศเมื่อ : 16/01/2560