ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ศูนย์กีฬาฯ จัดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่ดี
 
 

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการบริการที่ดีของพนักงานศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจารย์ ดร.ภาวินี ชุ่มใจ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบุคลิกภาพในการทำงานและทักษาการให้บริการที่ดีของพนักงานศูนย์กีฬาฯ และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของศูนย์กีฬาฯ

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐวัลย์ เฮงเคราวิทย์ วิทยากรศูนย์ออกกำลังกายของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในด้านการให้บริการและบุคลิกภาพในการให้บริการ ซึ่งการอบรมครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี และพนักงานศูนย์กีฬาฯ ได้เรียนรู้ในเรื่องการให้บริการ รวมทั้งได้พัฒนาบุคลิกภาพและการให้บริการที่ดี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการของศูนย์กีฬาฯ ต่อไป คลิกเพื่อชมรูปภาพ

 
 
ประกาศเมื่อ : 26/01/2560