สนามเทนนิส

 
        สนามเทนนิส ประกอบด้วย
  - สนามเทนนิส 4 สนาม
  - อาคาร 1 หลัง พร้อมห้องน้ำชายและหญิง