อัตราค่าบริการ - เวลาทำการ

 

ห้องออกกำลังกาย (Fitness)

เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดให้บริการ 16.00 น. – 21.00 น.  
   
OPEN HOURS 4.00 p.m. – 09.00 p.m.  
   
ค่าใช้บริการ    
บุคคลทั่วไป/นักศึกษา/บุคลากร 20 บาท / ท่าน