อัตราค่าบริการ - เวลาทำการ

 

สระว่ายน้ำ

อาคารวิชาการและปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(สระว่ายน้ำ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดให้บริการ 9.00 น. - 11.50 น.  
14.30 น. – 20.00 น.  
OPEN HOURS 9.00 a.m. – 11.50 a.m.  
2.30 p.m. – 08.00 p.m.  
     
ค่าใช้บริการ    
บุคคลทั่วไป/นักศึกษา/บุคลากร 60 บาท / ท่าน  
สมาชิก 40 บาท / ท่าน